Объект

Заглавие: Trybunał obywatelom Wielkiego Xięstwa Litewskiego na seymie Warszawskim dany roku, tyśiąc pięćset ośmdźieśiątego pierwszego

Место издания:

Vilnius

Издатель:

Drukarnia Akademicka (Вильна)

Дата издания:

1693

Идентификатор:

oai:dlibra.basnet.by:201

Шифр:

ОБ16-18/Ср20

Библиографическое описание:

Trybunał obywatelom Wielkiego Xięstwa Litewskiego na seymie Warszawskim dany roku, tyśiąc pięćset ośmdźieśiątego pierwszego. — Wprzod w Warszawie roku páńskiego 1648 przedrukowany. — W Wilnie [Vilnius] : W Drukárni Akádemickiey Societatis Iesu, 1693. — [2], 30 s. ; 2˚ (310×200 мм).

Язык:

Польский ; Латинский

Связанный ресурс:

Приплетено к: Coaequatio jurium una cum ordinatione judiciorum tribunalitiorum, et repartitione, locationeque exercituum Magni Ducatus Lituaniae. — [W Wilnie [Vilnius] : Druk. Akad. S. J., 1693]. ; Приплетено к: Statut Wielkiego Xięstwa Litewskiego, naprzod, zá Náiáśnieyszego Hospodara krola iego mosci Zygmunta III w Krakowie w Roku 1588, drugi raz w Wilnie, w roku 1619, z pokazaniem zgody y rożnice Statutow Koronnych y W. X. L. Trzeći raz, za Náiáśnieyszego K. I. M. Władysława IV, w Warszawie, w roku 1648, Z przydaniem Constitucyi od roku 1550, do 1647. Teraz zaś, Czwarty raz, zá Szczęśliwie Pánuiącego, Naiaśnieyszego krola iego mosci Iana Trzeciego Zprzyłożeniem pod Artykuły, Costitucyi Seymowych od Seymu roku 1550. aż do Seymu Roku 1690. — W Wilnie [Vilnius] : W Drukarni Akademiey Societatis Iesu, 1693. ; Приплетено к: Coaequatio jurium una cum ordinatione judiciorum tribunalitiorum, et repartitione, locationeque exercituum Magni Ducatus Lituaniae. — [W Wilnie [Vilnius] : Druk. Akad. S. J., 1693].

Коллекции объектов:

Последние изменения:

01.12.2021

В библиотеке с…:

29.11.2021

Количество обращений к объекту:

14

Все доступные версии объектов:

https://dlibra.basnet.by/publication/218

Показать описание в формате RDF:

RDF

Показать описание в формате OAI-PMH:

OAI-PMH

Эта страница использует 'cookies'. Больше информации